• Gratis verzending v.a. €100,-
  • Levering binnen 2 werkdagen
  • Achteraf betalen via AfterPay

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Kaarsen Plus

 

1 Algemeen

• 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking    tot online bestellingen tussen Kaarsen Plus en de klant.

• 1.2 Kaarsen Plus heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

• 1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

• 1.4 Wij maken met de grootste zorg foto's van de producten die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Een enkele keer zal het product op de afbeelding een kleur hebben die niet besteld kan worden.

 

2 Prijzen en Aanbiedingen

• 2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW. en excl. Verzendkosten.

• 2.2 Kaarsen Plus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

• 2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

• 2.4 Het minimale orderbedrag bedraagt € 50,00 exclusief BTW.

 

3 Betaling

• 3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. 

• 3.2 Betaling van de bestelling geschiedt, met uitzondering van de betaaloptie "betalen via AfterPay", altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

• 3.3 Wanneer de betaling niet binnen 3 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

4 Verzendkosten:

• 4.1 De verzendkosten zijn bij bestellingen met een orderwaarde lager dan € 100,= exclusief BTW voor rekening van de klant. De verzendkosten bedragen in dat geval € 7,00 exclusief BTW. Bij bestellingen met een orderwaarde van € 100,= exclusief BTW of hoger, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

• 4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

• 4.3 Bij een ruiling zal Kaarsen Plus verzendkosten van € 7,00 exclusief BTW in rekening brengen van het opnieuw te versturen artikel. 

• 4.4 Een bestelling wordt, indien er bij de eerste afleverpoging niemand aanwezig is, de volgende werkdag nogmaals door DHL aangeboden. Indien er bij de tweede bezorgpoging wederom niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, wordt de bestelling door DHL geretourneerd naar Kaarsen Plus. De verzendkosten voor nogmaals verzenden van de bestelling naar de klant zijn voor rekening van de klant.

 

5 Levering

• 5.1 Kaarsen Plus besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan DHL.

Bestellingen worden via DHL verzonden.

• 5.2  Kaarsen Plus streeft ernaar om bestellingen uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling te versturen. Uitzondering hierop zijn overmacht, vakantie en producten welke niet op voorraad zijn. Ingeval Kaarsen Plus gesloten is wegens vakantie, dan wordt dit duidelijk op de website van Kaarsen Plus aangegeven.

• 5.3 Kaarsen Plus zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.

• 5.4 Kaarsen Plus is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

6 Annuleren

• 6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per mail.

• 6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:

a) € 10,00 bij het annuleren of retourneren per artikel uit een bestelling.

b) Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

 

7 Ruilen en Retourneren

• 7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om  het artikel te ruilen of te retourneren.

• 7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.

• 7.3 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.

b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

c) Met uw retourzending dient u een brief te doen met daarop uw gegevens en het bestelnummer.

d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.

f) Bij ruiling van een artikel moeten de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel vooraf aan Kaarsen Plus betaald worden.

g) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten en met aftrek van de  administratiekosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

 

8 Voorraad

• 8.1 Alle kaarsen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kaarsen Plus zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

9 Garantie en Aansprakelijkheid

• 9.1 Kaarsen Plus garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

• 9.2 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Kaarsen Plus een pakbon als aankoopbewijs.

• 9.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van  Kaarsen Plus, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

• 9.4 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Kaarsen Plus niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

• 9.5 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

• 9.6 Speciale bepaling producten met glas: Indien een item geheel of gedeeltelijk uit glas of terracotta klei vervaardigd is en er treedt breuk op tijdens het transport, dan is Kaarsen Plus niet aansprakelijk voor deze schade. Het door Kaarsen Plus laten verzenden van deze artikelen geschiedt op eigen risico van de koper.

10 Privacy

• Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kaarsen Plus. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

 

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal

• Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Vragen, klachten en opmerkingen.

 

U kunt contact opnemen met :

Kaarsen Plus

Haaksbergseweg 120

7161 BN  NEEDE

[email protected]

Tel.06-29050660

KvK nr. 09196489

BTW-Id: NL001388996B81